סרטונים

בסרטונים מדבר אוריון על תפישת עולמו ומוצגים עיקר פסליו.

תמליל מבקעת אנפורנה, 1996

במסגרת "שירה במדבר" נערך סיור אל הפסל "יחד מדברי". במהלך הסיור הקריאו המשתתפים כמה מהשירים של עזרא אוריון.