שיחות

מובאים כאן תמלילים של שיחות עם אנשים שהכירו את עזרא אוריון, עבדו איתו והעריכו אותו.

.