קישורים לשיחות

הזמן אוזל – שיחה עם בנימין בן אליעזר (פואד), שר הבינוי והשיכון
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31005.html

גיאו ציונות – שיחה עם ח"כ מרדכי (מוטה) גור, סגן שר הבטחון http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31016.html

שלום בחיפוי גרעיני – שיחות עם אלוף (מיל.) אהרון יריב, אוניברסיטת תל אביב
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31027.html

תבוסה – שיחה עם ד"ר ישראל אלדד
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31043.html

הציונות האובדת – שיחות עם ח"כ רחבעם זאבי
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31053.html

טרנספר ציוני – מתוך שיחה עם ד"ר בני מוריס
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31067.html

לוחמי חירות ישראל – לוחמי חירות ישמעאל – שיחה עם ד"ר פנחס גינוסר http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31076.html

חיסלנו את ברנדוט – שיחה עם יהושע זטלר
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31082.html

לא עם נבחר – שיחה עם עבד אל והב דראושה
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31086.html

רב-שיח עם אש"ף – שיחה עם ד"ר מרדכי (מור'לה בראון) http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31095.html

אני בעד! – שיחה עם ד"ר מאיר פעיל
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31114.html

ערפאת נכנע! – שיחות עם ד"ר מירון בנבישתי
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31124.html

דיאלוג עכשיו – שיחה עם ס. יזהר
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31137.html

ארץ ישראל – ארץ ישמעאל – מתוך שיחה עם חיים גורי http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31157.html

גנים לאומיים מול שמורות טבע – שיחה עם ד"ר זאב משל ארכיאולוג ושומר טבע
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/32105.html

ציונות סביבתית – שיחה עם בלהה גבעון, החברה להגנת הטבע
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/32113.html

שמירת טבע במזרח התיכון – שיחה עם דן פרי, רשות שמורות הטבע
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/32126.html

לאיכות הסביבה אין גבולות – שיחה עם ד"ר ישראל פלג, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/32132.html

איכות הסביבה האנושית – שיחה עם השר יוסי שריד, השר לאיכות הסביבה
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33004.html

ארצות הברית של כדור הארץ – שיחה עם אבא אבן, שר החוץ ונציג ישראל לאו"ם
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33013.html

האם אפשרית כיום אמונה באדם – שיחה עם פרופ' אלי שביד, מחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33025.html

מיתרים הלניסטיים – שיחה עם פרופ' נתן שפיגל, לימודים קלסיים, האוניברסיטה העברית
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33036.html

ניהיליזם עכשיו? – שיחה עם ד"ר דוד אוחנה, היסטוריון, מכון ון-ליר
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33047.html

אנחנו כנענים – שיחות עם פרופ' עוזי אורנן, האוניברסיטה העברית, הטכניון
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33061.html

ניאו-פשיזם בסוף המאה ה-20 – שיחה עם פרופ' זאב שטרנהל, מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33078.html

לא תרצח – לא תחמול – לא תחייה… – שיחה עם שניאור עינם, מחשבת ישראל, סימינר הקיבוצים, רפתן http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33086.html

בובר עכשו? – שיחה עם ד"ר חיים גורדון ורבקה גורדון, ח.ג. – חינוך, אוניברסיטת בן-גוריון; ר.ג. הוגה, מו"ל 'מאבק' http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33103.html

בצלם האדם – שיחה עם יזהר באר, מנכ"ל 'בצלם', עיתונאי
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33114.html

שיחה לפנות בוקר – עם אברהם כהן, שוער במדרשת שדה בוקר
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/33121.html