פיסול בגודל אנושי

הפסלים הראשונים שעזרא הציג היו עשויים מברזל – גרוטאות שריתך במסגריה של הקיבוץ. פסלים אלה היו אקספסיביים, לעיתים אנתרופומורפיים. הוא הושפע מהפסלים הישראלים יצחק דנציגר, דוד פולומבו ויחיאל שמי. פסלי האבן שלו קיבלו השראה מהנרי מור. כשלמד באנגליה הוא הושפע מאנטוני קארו. באותן שנים, למרות שיצק פסלים בברונזה, עזרא פיתח תפישה לפיה כל פסל שקטן מספיק בכדי לעבור דרך דלת של גלריה אינו משמעותי. בכדי שפיסול יהיה ראוי, הוא חייב להיות להתנשא מעל ראשי האנשים ולהיות מוצב בסביבה מדברית. למרות תפישה אדריכלית זו, עזרא יצר בהמשך גם פסלים משמעותיים, בקנה מידה אנושי.