רישומים

נראה שכשהיה צעיר, עזרא נהנה לרשום. לעיתים הוא שקד על הפרטים ברישומים סבלניים ולעיתים תפס את תמצית הדמות, בתנועות מכחול מעטות ומהירות. כשלמד ב"בצלאל" יצא לרשום בעין כרם ובמנזר המצלבה, בכדי לספוג השראה. למרות שהיה מוכשר ביצירה דו-מימדית, היה לו ברור שהוא פסל. בהמשך שימשו לו הרישומים רק כהכנה לפסלים ונראו כאילו הם חצובים באבן.