עבודות ראשונות

 

"כנער, עזרא היה ברוך כשרונות. היה לו כל מה שצריך להיות – גם גדול וגם חזק וגם ספורטאי וגם מוכשר. אבא שלו חשש שעזרא יצא מפונק, אז הוא מאוד הקפיד שלא להרעיף עליו. הורים אוהבים להתגאות בהישגים של הילדים שלהם. בחברה הזאת זה לא היה מקובל להדר את הילד שלך לעומת ילדים אחרים. זה קיבוץ, ובקיבוץ כולם באותו גובה. אבל עזרא היה באופן בולט יותר גבוה, מהרבה בחינות, ובנימין שמר שלא יגבה לבבו. הוא ידע את כל מעלותיו של עזרא, והיה גאה בו, אבל מאוד הקפיד שלא לבטא את זה בפומבי." אלישע שלם, 2013