שדות פסלים

בכדי להגשים את שדה הפסלים עזרא אסף אוהדים. ב-1969 הוא נסע לאנגליה ונפגש עם הנרי מור, שאמר: "ממש בימים אלה התחלתי גם אני לפתוח את הפסלים שלי לתנועה של אנשים בתוכם".
במכתב התמיכה כתב מור:
"Sculpture Field is a most imaginative and inspiring idea".

החזון לא מומש בגלל עלויות הבניה העצומות – מאות מטרים מרובעים של בטון. עזרא ניסה לממש חלקים מתוך "שדה פסלים" בעיצוב הצעה לאחוזת קבר מונומנטלית לבן גוריון. אח קטן של האלמנט המרכזי, המשולש, מומש ב-1972 במצפה גדות. הפרסה הנטויה הוקמה ב-1995 ברמת אביב.

לימים אמר עזרא שלמרות האכזבה, טוב ש"שדה פסלים" לא קם – בעיות התחזוקה של הבטון היו הופכות לסיוט מתמשך ואילו האתגר של התודעה הפיסולית הוביל אותו למקומות משמעותיים בהרבה.