מצפה גדות

עד למלחמת ששת הימים שימש "אל-מורתפע" ("הנישא"), כמוצב סורי. המוצב, שהיה אחד המבוצרים ביותר בגולן, שולט על הדרך הראשית העולה מגשר בנות יעקב.  קיבוץ גדות סבל רבות מפגיעתו. כשכבשו כוחות חטיבת אלכסנדרוני את המוצב, שידר מפקד החטיבה אל חברי גדות שבמקלט: "מכאן אתם נראים גדולים שבעתיים".

ב-1972 הוקמה בפסגת המוצב אנדרטת זיכרון לחללי חטיבת אלכסנדרוני. עזרא עיצב את האנדרטה כתעלות קשר המובילות אל משולש בטון בגובה 14 מטר – גירסה קטנה ודקה של האלמנט האנכי המרכזי של שדה פסלים.