רענון לגלריה לפיסול מדברי


מוזיאון הנגב ומוזיאון חיפה תרמו את התדפיסים לרענון הגלריה.