סלפי עם פסל של אוריון – יוני 2017

כך כתב ירון יצחק ממכינת מלח הארץ:

"מכינת מלח הארץ שמחה על ההזדמנות לקחת חלק בהנצחתו של הפסל יוצא הדופן – עזרא אוריון ז"ל. המכינה, שמקבצת חניכים מכל שכבות האוכלוסייה, רואה ערך בהובלת תהליך חינוכי אינטגרטיבי המשלב בני נוער מרקעים שונים מאד: עולים, ותיקים, נוער בסיכון, נוער נורמטיבי, נערים עם פטור מגיוס ומועמדים לשירות בסיירות מובחרות, נערים מרקע סוציו-אקונומי גבוה מאד, וכאלה מרקע סוציו-אקונומי נמוך מאד… כולם יחד מתמודדים עם אותם האתגרים ועם אותן ההרפתקאות במהלך שנת המכינה.

במסגרת הטיול המסכם של שנת המכינה החניכים מקבלים חוברת משימה ששולחת אותם למרוץ תחרותי שעיקר מטרתו היכרות ייחודית של ארץ ישראל. הנקודות המופיעות בחוברת הן פינות חמד ארצישראליות, משפחות מארחות המייצגות את החברה הישראלית, מסלולי הליכה מאתגרים ועוד…

בין היתר כלולה בחוברת משימה החושפת אותם ליצירתו הייחודית של הפסל עזרא אוריון. סביר שפסליו של עזרא חולפים לנגד עיניהם לאורך חייהם מספר פעמים לא מבוטל, מבלי שהם יודעים על רקע הפסלים ועל יוצרם. הפגישה עם פסליו של עזרא וההכרות עם הביוגרפיה שלו, המופיעה בחוברת המשימה, גורמות בעינינו לשינוי נקודת המבט על ארץ ישראל, על פיסול, ועל תפיסת גבולותיו ומגבלותיו של האדם – מה שמשרת לגמרי את משנתה של המכינה.

אנו שמחים שיש בידינו לסייע למשפחה במפעל ההנצחה, ומודים לעזרא אוריון על המורשת המיוחדת שהשאיר – המייצגת את הארצישראליות כפי שהיינו רוצים לתפוס אותה."

ירון יצחק,
מכינת מלח הארץ
15.6.2017