על אדם ואלוהים

@45C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"מתוך התחשבות באנשים עם נטיות תיאיסטיות, לא כתבנו "אלוהים" בתוך מרכאות"  עזרא, 2004