מהו האדם?

@40c

@40c2

@40c3

@40c4

@40b

@40c5

@40c6