כדור הארץ – אזור אסון?

@32C

@33C2

 

 

 

@32B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארץ בראשית – שיחה עם אברהם שקד

גנים לאומיים מול שמורות טבע – שיחה עם ד"ר זאב משל ארכיאולוג ושומר טבע

ציונות סביבתית – שיחה עם בלהה גבעון, החברה להגנת הטבע

שמירת טבע במזרח התיכון – שיחה עם דן פרי, רשות שמורות הטבע

לאיכות הסביבה אין גבולות – שיחה עם ד"ר ישראל פלג, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה

איכות הסביבה האנושית – שיחה עם השר יוסי שריד, השר לאיכות הסביבה

ארצות הברית של כדור הארץ – שיחה עם אבא אבן, שר החוץ ונציג ישראל לאו"ם

האם אפשרית כיום אמונה באדם – שיחה עם פרופ' אלי שביד, מחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית

מיתרים הלניסטיים – שיחה עם פרופ' נתן שפיגל, לימודים קלסיים, האוניברסיטה העברית

ניהיליזם עכשיו? – שיחה עם ד"ר דוד אוחנה, היסטוריון, מכון ון-ליר

אנחנו כנענים – שיחות עם פרופ' עוזי אורנן, האוניברסיטה העברית, הטכניון

ניאו-פשיזם בסוף המאה ה-20 – שיחה עם פרופ' זאב שטרנהל, מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית

לא תרצח – לא תחמול – לא תחייה… – שיחה עם שניאור עינם, מחשבת ישראל, סימינר הקיבוצים, רפתן

בובר עכשו? – שיחה עם ד"ר חיים גורדון ורבקה גורדון, ח.ג. – חינוך, אוניברסיטת בן-גוריון; ר.ג. הוגה, מו"ל 'מאבק'

בצלם האדם – שיחה עם יזהר באר, מנכ"ל 'בצלם', עיתונאי

שיחה לפנות בוקר – עם אברהם כהן, שוער במדרשת שדה בוקר