ישראל – ישמעאל

@31B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עד כאן מכאן והלאה – –

המנון 'התקוה' הוא אנכרוניסטי – יש להקצות לו מקום ראוי במדף הקלטות שבו נחה 'תחזקנה', שבו נח המנון בית"ר, שבו נח ה'אינטרנציונל' – יש לעדכן אותה- לא תקוה פסיבית – בת שנות אלפיים – אלא תמורה הכרתית – אקטיבית-יוצרת-כאן-על- פני-אדמה, לא בעבים מעל )רחל(, על אדמת המזרח- התיכון הזאת – אל ועל היעד -הגשמת עם-יעד – חברת-יעד – תרבות-יעד –

הציונות נולדה מרחם 'אביב-העמים' של המאות ה-20-90 באירופה, שבו השמש זרחה, השיטה פרחה והשוחט שחט (ביאליק). יש לעדכן אותה לעבר המאה ה-21. מושתתת על מדינת ישראל כהצלחה חלקית, כהגשמה חלקית, כאי-כשלון (בובר), הכולל גם מצעד איולת (טוכמן). הציונות היא תנועה עברית העטופה כיום ביהדות – – ובתוך תוכה היא אוניברסאלית – הומאניסטית – –

היעד הוא הומאניזציה – של החברה הזאת – של התרבות הזאת –

של העם הזה – של המדינה הזאת – הומאניזציה של ארץ-ישראל עד הירדן –

לעבר הומאניזציה של המזרח-התיכון –

לעבר הומאניזציה של האדם – –

ע.א.

———————————————————————————-

הזמן אוזל –  שיחה עם בנימין בן אליעזר (פואד), שר הבינוי והשיכון
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31005.html

גיאו ציונות –  שיחה עם ח"כ מרדכי (מוטה) גור, סגן שר הבטחון http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31016.html

שלום בחיפוי גרעיני –  שיחות עם אלוף (מיל.) אהרון יריב, אוניברסיטת תל אביב
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31027.html

תבוסה –  שיחה עם ד"ר ישראל אלדד
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31043.html

הציונות האובדת –  שיחות עם ח"כ רחבעם זאבי
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31053.html

טרנספר ציוני –  מתוך שיחה עם ד"ר בני מוריס
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31067.html

לוחמי חירות ישראל – לוחמי חירות ישמעאל – שיחה עם ד"ר פנחס גינוסר http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31076.html

תיאור רצח ברנדוט – אגה לנדסטרום
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31081.html

חיסלנו את ברנדוט – שיחה עם יהושע זטלר
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31082.html

לא עם נבחר – שיחה עם עבד אל והב דראושה
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31086.html

רב-שיח עם אש"ף – שיחה עם ד"ר מרדכי (מור'לה בראון) http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31095.html

אני בעד! –  שיחה עם ד"ר מאיר פעיל
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31114.html

ערפאת נכנע! –  שיחות עם ד"ר מירון בנבישתי
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31124.html

דיאלוג עכשיו –  שיחה עם ס. יזהר
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31137.html

ארץ ישראל – ארץ ישמעאל – מתוך שיחה עם חיים גורי
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/svivot/31157.html