סביבות

@1ביולי 1981 יצא הגליון הראשון של "סביבות" – חוברת דקה, מודפסת בדיו חום, כשבראש כל עמוד הופיע קו הרקיע של חוד עקב. "בכוונת דו-ירחון זה לתרום לתהליך גיבושה של תפישת החינוך הסביבתי כגרסת שדה בוקר. בכוונתנו להביא תקצירי שיחות עם אנשים שונים העוסקים בחינוך ובמדע, שבהן יידונו היבטים שונים של התפיסה הסביבתית בכלל…" בחוברות הראשונות היתה חלוקה למדורים: "הגד", "משוב" ו"לקט".

במשך עשרים שנה שוחח עזרא עם מאות אנשים – פוליטיקאים, מדענים, פילוסופים, הוגים ויוצרים. הוא איתגר אותם בשאלות יסוד ומוסר, דלה מהם אמירות בין תחומיות ותמצת את הדברים לגבישים של מהות. חלק מהנושאים בהם עסק כתב-העת נדונו בכנסים של הגות, הרצאות ורבי שיח בין תחומיים, שנערכו במדרשת שדה בוקר. "סביבות" הודפסה במספר קטן של עותקים, והופצה בין גרעין קשה של אוהדים. החוברת האחרונה – מספר 46, היא אסופה של דברים שנאמרו ברב-שיח בנושא "פסגות ורוח האדם".
"סביבות" היא תוצר של ההתעניינות הרב-תחומית של עזרא, היכולת שלו ללמוד את עיקרי הדברים בכל נושא, הנחישות שלו ל"יירט" אנשים עסוקים, לגייס אותם, להציב אותם מול קהל ולקבל מהם תשובות ברורות בנושאים מורכבים.

יש 29 שיחות מתוך סביבות באתר של מדרשת שדה בוקר – בשדה החיפוש: 'סביבות'