הדים

במהלך השנים נאמרו ונכתבו על היצירה של עזרא אוריון דברים יפים, מדויקים ומלוטשים. כמה מהם מובאים כאן.