מפרשים

"למרות שהביטוי הגמל כספינת מדבר הוא דימוי שגור, השילוב של דיונות חול צחיחות עם מפרשים המעוררים אסוציציה של גלי ים, הוא בלתי שגרתי לחלוטין… בחולות צפון סיני, כ-15 ק"מ מערבית לניצנה, יש שרשרת רכסי דיונות ברצועות מקבילות. הדיונות נראות כאזור בראשית מתמיד. בגלל היות החולות דינמיים נמחקים עקבות האדם. החוויה של המבקר היא של נוף ראשוני בתולי, שכף רגל אדם כאילו לא דרכה בו…
חוליות מקימי המפרשים נעו אל נקודות המיועדות ברכסי הדיונות בצד הנסתר, כדי שעקבותיהם לא יראו ממקום התצפית… מבחינה קומפוזיציונית ניתן היה להבחין בדחיסות מפרשים רבה יותר במרכז ודלילות בקצוות. במשך היום נגרם שינוי על ידי הרוח וכיוון השמש, בוהק ורכות האור. האיכות של האור בעת הדימדומים היתה חוויה מיוחדת במינה.
ההפנינג לא הסתיים בהקמת מפרשים בדיונות. היתה שהיה במדבר במשך יותר מיממה, הרחק מהעיר הגדולה והטכנולוגיה המודרנית. החיים בתנאי מדבר, בדומה לבדואים, מבטאים במידת מה אי-שביעות רצון מהתרבות העירונית-תעשייתית. יש ענין מחודש במצב ראשוני של הנוף והטבע מחד ובאנשים המצליחים לחיות חיים מלאים בתנאים שמכתיב הטבע. השיחות שהתקיימו בשטח, בערב סביב המדורה, השלימו והעמיקו את התמונה… שיחות על הדינמיקה והמטאורולוגיה של החולות,  על החי במדבר, על אורח החיים וסיפוריהם של הבדואים ועל פיסול סביבתי. קיים כמובן גם אספקט סוריאליסטי במפרשים המתנפנפים בין גלי החול. שילוב של שני נופים מנוגדים, נוף חולות מדבר עם נוף מפרשיות, גורם לגירוי הדמיון… לאחר ההפתעה הראשונה מתחיל המתבונן במפרשיות לחוות את הדיונות כים. במקרה זה המכנה המשותף בין הנוף החולי והמפרשים הוא הרוח…"    מיכה לוין, 1982