הר סדום

"כוונתנו היתה להפגיש אמנים העוסקים בפיסול סביבתי-מדברי, לביצוע עבודות פיסול זמניות… ולקיים בו-זמנית סדרת שיחות על היבטים שונים של פיסול בנוף מדברי בכלל, וברכס מבותר זה בפרט. השתתפו במפגש עשרה אמנים ו-60 סטודנטים לאמנות. מספר חודשים לפני המפגש בוצע סיור של האמנים באתר וכל אחד בחר בו את מקום עבודתו.
מעבר לחווית קיומן החומרי של העבודות היו במפגש נדבכי חוויה נוספים… עצם חווית המפגש של אמנים וסטודנטים לאמנות ופעילותם היוצרת איש לצד רעהו. היתה זו חווית השתנות והתפתחות מתמדת, אשר תחילתה בנוף ראשוני, נטול עקבות אדם וסופה בעבודה המוגמרת. היתה זו גם חווית תהליך של חיפושים והתלבטויות, בירור רעיונות והנסיון להביעם במסגרת שיחות ודיונים. עם תום האירוע פורקו העבודות, כחלק מתפישת האירוע כזמני וחולף בנוף…"
חיים פינקלשטיין, 1984