ברונזה

עזרא התנסה ביצירת פסלי ברונזה בשנים בהן למד אומנות בלונדון. החומריות של הברונזה מעלה את הפסל לדרגת מוצר מוזיאלי אלגנטי, אבל עזרא לא הסתפק ביצירה של חפצים קטנים.  הוא לא רצה "להתעסק בצורפות". באותה תקופה הוא פיתח תפישה הקוראת לפיסול להשתחרר ולפרוץ מתוך הגלריות – לצאת אל המרחב ולגדול למימדים אדריכליים.