פיסול בגודל אנושי

בהתחלה עזרא יצר בברזל וריתך גרוטאות במסגריה. הפסלים שיצר היו אקספסיביים, לעיתים אנתרופומורפיים. הוא הושפע מדנציגר, פולומבו ויחיאל שמי. פסלי האבן שלו הושפעו מהנרי מור. כשלמד באנגליה הושפע מאנטוני קארו, ויצק פסלים בברונזה. למרות שמסוף שנות השישים חשב שבכדי שפיסול יהיה ראוי, הוא חייב להיות גדול מכדי לעבור דרך דלת של גלריה, יצר עזרא במהלך השנים גם פסלים משמעותיים בקנה מידה אנושי.